Diensten - Energieonderzoeken
Diensten - Energieonderzoeken
Home
Historie
Diensten
Industriële koudetechniek
Commerciële koeltechniek
Offertebeoordeling
Binnenklimaat
Uitfasering R22
Energieonderzoeken
Innovaties, studies en ontwikkelingen
Subsidies
Wet Milieubeheer
Totale advisering
Thermografisch onderzoek
Schade expertise
Monitoring energieverbruik
Expertise
Referentielijst
Vacatures
Contact
 

Adviesburo Verhoef voert regelmatig energieonderzoeken uit. Het energieonderzoek richt zich op het realiseren van energiebesparingen, het voorkomen van energieverspilling en het optimaliseren van thermische restproducten, zoals warmte terugwinning.

Tijdens het energieonderzoek worden de energiestromen geÔnventariseerd en in kaart gebracht. Aan de hand van de energiebalans en de geÔnventariseerde gegevens wordt er onderzoek verricht naar besparingsmogelijkheden, onderbouwd met een kosten/batenanalyse. Gekoppeld aan het energieonderzoek kan een water besparingsonderzoek worden uitgevoerd.

Vanuit onze historie is Adviesburo Verhoef specialist in het verbeteren van het rendement van koel- en vriesinstallaties. Bestaande installaties worden onderzocht op mogelijke verbeteringen. In overleg kan een verbeterplan worden opgesteld, waardoor verbeteringen zoveel mogelijk op natuurlijke momenten worden uitgevoerd.

Door de lange technische levensduur van koel en vriesinstallaties, loont het om periodiek uw koel en vriesinstallatie te inventariseren op besparingsmogelijkheden. De besparingsmogelijkheden kunnen betrekking hebben op het gebruik van de koel en vriesinstallatie, maar ook op het vervangen van onderdelen of het toevoegen van voorzieningen. Wijzigingen of verruimingen in de wetgeving zoals de Wet Milieubeheer kan een aanleiding zijn voor het aanpassen van het koeltechnisch ontwerp.

Adviesburo Verhoef is een betrouwbare partner voor uw koel en vriesinstallatie. Graag maken wij met u een afspraak om de bestaande koel en vriesinstallatie op hoofdlijnen te inventariseren op energiebesparende mogelijkheden. Graag verwijzen wij naar onze referentieprojecten en eventuele subsidie mogelijkheden.