Diensten - Innovaties, studies en ontwikkelingen
Diensten - Innovaties, studies en ontwikkelingen
Home
Historie
Diensten
Industriële koudetechniek
Commerciële koeltechniek
Offertebeoordeling
Binnenklimaat
Uitfasering R22
Energieonderzoeken
Innovaties, studies en ontwikkelingen
Subsidies
Wet Milieubeheer
Totale advisering
Thermografisch onderzoek
Schade expertise
Monitoring energieverbruik
Expertise
Referentielijst
Vacatures
Contact
 

Een rode draad binnen Adviesburo Verhoef is het innoveren van technieken. Samen met opdrachtgevers en/of overheidsinstellingen worden er onderzoeken verricht, ter verbetering van bestaande processen, verhoging van rendementen, het beperken van verliezen of de introductie van nieuwe technieken. Voor de meeste innovaties, onderzoeken en ontwikkelingen zijn er stimuleringsregelingen beschikbaar.

Adviesburo Verhoef treedt graag op als sparringpartner om vanuit een creatief oogpunt naar uw proces te kijken. Voor innovaties, studie en verbetertrajecten zijn vaak subsidie mogelijkheden aanwezig. Graag willen wij u hierover informeren.