Van losse disciplines tot totale systeem integrator

Specialisten in koeltechnieken, warmteterugwinning, binnenklimaat, productkennis, condens bestrijding, bouwfysica, subsidietrajecten en meer.

Onze expertise

Adviesburo Verhoef beschikt over een breed scala aan diensten die allemaal raakvlakken hebben met de principes van koeltechniek of direct daaraan gelieerd zijn. Hieronder ziet u een overzicht van onze expertises. Het overzicht is niet uitputtend wat niet wil zeggen dat wij uw niet kunnen helpen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en onze diensten.

AGF sector - opslag en productie

Al 40 jaar is Adviesburo Verhoef een begrip in de AGF sector voor het gekoeld opslaan en geconditioneerd verwerken van AGF producten. Kenmerkend is dat AGF producten leven waardoor een juiste productbenadering essentieel is. Optimale bewaarcondities bestaan niet alleen uit het handhaven van de juiste temperatuur, maar ook de vochthuishouding alsook de verblijftijd in de ruimte. Adviesburo Verhoef beschikt over adviseurs die beschikken over actuele kennis betreffende de opslag van AGF producten.

In de AGF sector is het logistieke proces essentieel. Adviesburo Verhoef ontwerpt de koeltechnische voorzieningen om de logistieke processen heen mits de gewenste bewaarcondities gehandhaafd kunnen worden.

De steeds verdergaande geautomatiseerde opslag vraagt aanpassingen van de koeltechniek. Uitdagingen zoals een uniforme producttemperatuur, beheersbare afkoeling, voorkomen van condensatie en schimmelgroei moeten getackeld worden. Adviesburo Verhoef is bekend met deze uitdagingen en heeft hierop succesvol koelconcepten ontwikkeld.

Koeltechniek en warmtepompen

Sinds de oprichting is de specialistische kennis op het gebied van koeltechniek de rode draad binnen Adviesburo Verhoef. Alle adviseurs beschikken over de benodigde koeltechnische kennis. De specialistische koeltechnische kennis blijft actueel doordat Adviesburo Verhoef voorop loopt en blijft lopen. Continue worden er studies verricht naar verbeteringen met behoud van betrouwbaarheid.

Vanuit de koeltechniek is eenvoudig de stap gemaakt naar warmteterugwinning en industriële warmtepompen. Afhankelijk van het project en proces kan hierdoor eenvoudig een gasloze bedrijfsvoering worden gerealiseerd. Afhankelijk van het seizoen ligt de aandacht primair op koelen of verwarmen.

Koeltechniek kan ingezet worden voor koel- of verwarmingsdoeleinden of een combinatie hiervan. Voor de koeltechniek heeft Adviesburo Verhoef in eigen beheer een monitoringstool ontwikkeld, waarbij op basis van meetdata onafhankelijk het functioneren van de koelinstallatie kan worden beoordeeld.

Onderhoud en herkeuring

Alle installaties vragen onderhoud. Onderhoud kan reactief worden uitgevoerd naar aanleiding van storingen of wettelijke verplichtingen, of pro-actief waardoor storingen worden voorkomen. Onderhoudscontracten zijn er in verschillende vormen. Adviesburo Verhoef adviseert u graag over de mogelijkheden, gehanteerde termen door de koelinstallateur en wettelijke verplichtingen.

Eén van de wettelijke verplichting bij het gebruik van ammoniak is de periodieke herkeuring van de koelinstallatie. Aviesburo Verhoef begeleid u tijdens dit proces waarbij binnen de wettelijke grenzen uw belangen worden behartigt.

Binnenklimaat / HC ruimte / RV beheersing

Ruimtes kunnen om verschillende redenen geconditioneerd moeten worden, bijvoorbeeld voor het leveren van sportprestaties, productieprocessen, groei van producten, hygiëne (high care), etc.

Adviesburo Verhoef past de benodigde technieken toe voor het volledig beheersen van temperatuur en relatieve vochtigheid, in combinatie met het voorkomen van condens en respecteren van overdruk verhoudingen (high care).

Schade expertise

Door de specifieke kennis op het gebied van koeltechniek en producteigenschappen van AGF is Adviesburo Verhoef uitstekend in staat om de oorzaak van mechanische of productschades te achterhalen. De adviseurs van Adviesburo Verhoef zijn hoog opgeleid in combinatie met praktische ervaringen uit de praktijk.

Bij repeterende mechanische schades geldt dat het monitoren van het proces noodzakelijk kan zijn voor het achterhalen en vooral voorkomen van herhaalschade. Met behulp van monitoring kunnen, voor het oog, onzichtbare situatie inzichtelijk worden gemaakt en worden geanalyseerd.

Subsidies

Koel-, vries-, en warmtepompinstallatie verbruiken een enorme hoeveelheid energie. Door toepassing van de juiste technieken, uitvoeringen en intelligente ontwerpen komt de installatie bijna altijd in aanmerking voor subsidie. De adviseurs van Adviesburo Verhoef zijn goed op de hoogte van de geldende subsidieregelingen en verwerken de uitgangspunten al in een vroeg stadium in het ontwerp van de installatie.

Jaarlijks verzorgen wij een groot aantal subsidie aanvragen. Ons slagingspercentage is erg hoog en het totaal aan ontvangen beschikkingen loopt in de miljoenen.