Binnenklimaat in high care ruimtes is specialistisch werk

Een integrale doordachte aanpak zorgt voor gewenste overdrukken zonder condensvorming.

High care ruimte / RV beheersing

Het juiste binnenklimaat is essentieel voor het gebruik van de ruimte. Zo kan een goed binnenklimaat essentieel zijn voor goede (werk)prestaties, groei of verwerking van producten/planten of sportprestaties.

Hierbij kunnen prestaties betrekking hebben op arbeidsproductiviteit, productiekwaliteit en sportprestaties. Het tochtvrij toevoeren van voldoende verse lucht op een prettige temperatuur en luchtvochtigheid zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Het juiste ontwerp voor het gewenste binnenklimaat verschilt per functie van gebouw of ruimte. Voor utiliteitsgebouwen (kantoren) worden andere eisen aan het binnenklimaat gesteld dan voor high care, productie-, verwerkings- of sporthallen. Voor alle ontwerpen geldt dat een installatie moet worden ontworpen vanuit de behoefte.

Adviesburo Verhoef heeft de nodige expertise om ruimtes te voorzien van het gewenste klimaat waarbij de juiste filtering, overdruk, vochtbeheersing, temperatuurbeheersing en eventueel desinfectietechnieken (UV-licht) wordt toegepast. Onze expertise wordt o.a. ingezet bij high care ruimtes waarin een stabiele klimaatbeheersing in combinatie met overdruk noodzakelijk is. Daarnaast wordt expertise geleverd in verwerkingsruimtes waarbij de kans op condensvorming voorkomen dient te worden.

Adviesburo Verhoef is een betrouwbare partner voor beheersing van uw klimaat. Graag komen wij met u in contact, waarbij wij onze expertise kunnen tonen.