Wees voorbereid en voorkom verrassingen

Koelinstallaties of warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen? Denk aan uw milieuvergunning.

Wet- en regelgeving

Koel- en warmtepomp installaties moeten voldoen aan wetgeving en regelgeving (PED, F-gassenbesluit, PGS13, NPR7600 en 7601). Daarnaast dient te worden voldaan aan regelgeving ter verbetering van de energie-efficiency (MJA, Wet milieubeheer, activiteitenbesluit, informatieplicht energiebesparing).

Het niet naleven van deze wet- en regelgeving kan een grote invloed hebben op de bedrijfsvoering en kan zelfs leiden tot een beperkte bedrijfsvoering. Adviesburo Verhoef kan u adviseren en ondersteunen bij het voldoen aan deze wet- en regelgeving. De omvang van de werkzaamheden varieert van een volledige verzorging van de vergunningaanvraag tot aan aanvullende onderzoeken zoals een energiebesparingsonderzoek of assistentie bij de jaarlijkse e-MJV rapportage.

Tijdens het ontwerp is het van groot belang om de regels rondom de koelinstallatie/warmtepomp in kaart te hebben en te integreren in het ontwerp. Het achteraf aanbrengen van correcties om aan wet- en regelgeving te voldoen komt vaak niet te goede van de energie-efficiency, de beheersbaarheid en het investeringsniveau.

Adviesburo Verhoef wil u graag adviseren over de wet- en regelgeving in relatie met uw situatie en project.