Verlaging energieverbruik en investeringskosten

Duurzame technieken, warmte­terugwinning, koel- en warmtepomp­installaties etc. komen vaak in aanmerking voor subsidie.

Subsidies

Subsidies en/of fiscale voordelen spelen een grote rol bij de realisatie van plannen en/of verbetervoorstellen. Voor de beste benutting van de subsidiemogelijkheden is het belangrijk om in het ontwerp een goede basis te creëren. Tijdens het ontwerp moet worden geïnventariseerd en geëvalueerd welke duurzame voorzieningen worden beoogd. De beoogde duurzame voorzieningen kunnen vervolgens worden getoetst aan de aanwezige subsidieregelingen. De gestelde minimale eisen zullen in het ontwerp moeten worden geïmplementeerd. Het achteraf zoeken naar subsidiemogelijkheden leidt vaak tot teleurstelling.

Naast de 'standaard' subsidies zijn er regelmatig mogelijkheden om beter te profiteren van subsidie en/of fiscale regelingen. Adviesburo Verhoef beschikt over een ruim netwerk op het gebied van subsidies. Naast de landelijke subsidies kunnen er Europese subsidiemogelijkheden aanwezig zijn. Voor het aanvragen van Europese subsidies maken wij gebruik van onze partners.

Graag wordt Adviesburo Verhoef in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerpproces om optimaal van de subsidiemogelijkheden gebruik te kunnen maken. Uiteraard kan Adviesburo Verhoef ook op een later moment instappen waarbij het plan wordt geïnventariseerd op subsidiemogelijkheden.