Toekomstbestendige warmtelevering

Een gasloze bedrijfsvoering? Opwaarderen van restwarmte met warmtepompen!

Industriële warmtepompen

Adviesburo Verhoef is al enige jaren betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van toekomstbestendige warmtepompen geschikt voor de industrie. Succesvolle toepassingen van warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen zijn opgedaan. Industriële warmtepompen worden sinds enige tijd toegepast voor verwarming van ruimtes en kantoren, maar ook voor industriële processen zoals krattenwassers en schoonmaakwater. De mogelijkheden van industriële warmtepompen zijn groot, eventueel in combinatie met andere vormen van warmteterugwinning.

Momenteel vindt een versnelde transitie plaats waarbij een geïntegreerde koelinstallatie/warmtepomp moet zorgdragen voor alle koel- en verwarmingsvraag binnen gebouwen, het hele jaar rond. Met een juist ontwerp en engineering is dit mogelijk.

Door rekening te houden met de ontwikkelingen op de koudemiddelenmarkt (F-gassenbesluit) en wettelijke ontwikkelingen (gasloos) kan een toekomstbestendige centrale koel/verwarmingsinstallatie worden ontworpen. Goed onderzoek op het gebied van de verwachte koel- en verwarmingsbehoefte gedurende het gehele jaar is een vereiste. Seizoensafhankelijk dient te worden voorzien in de koel- en/of verwarmingsbehoefte. Adviesburo Verhoef heeft de hiervoor benodigde expertise in huis.