Grip en besparen op energiekosten

Periodieke scan naar energie­besparingen en warmteterugwinning verlaagd de energiekosten.

Energieonderzoeken

Adviesburo Verhoef voert regelmatig energieonderzoeken uit. Het energieonderzoek richt zich op het realiseren van energiebesparingen, het voorkomen van energieverspilling en het optimaliseren van thermische restproducten, zoals warmteterugwinning en toepassing van warmtepompen voor een gasloze bedrijfsvoering.

Tijdens het energieonderzoek worden de energiestromen geïnventariseerd en in kaart gebracht. Aan de hand van de energiebalans en de geïnventariseerde gegevens wordt er onderzoek verricht naar besparingsmogelijkheden, onderbouwd met een kosten/batenanalyse.

Vanuit onze historie is Adviesburo Verhoef specialist in het verbeteren van het rendement van koel- en vriesinstallaties en het benutten van restwarmte. Bestaande installaties worden onderzocht op mogelijke verbeteringen. In overleg kan een verbeterplan worden opgesteld, waardoor verbeteringen zoveel mogelijk op natuurlijke momenten worden uitgevoerd.

Door de lange technische levensduur van koel- en vriesinstallaties loont het om periodiek uw installatie te inventariseren op besparingsmogelijkheden. De besparingsmogelijkheden kunnen betrekking hebben op het gebruik van de koel- en vriesinstallatie maar ook op het vervangen van onderdelen of het toevoegen van voorzieningen, zoals een (add-on) warmtepomp. Wijzigingen in regelgeving (F-gassenbesluit of een gasloze bedrijfsvoering) kunnen aanleiding zijn voor het doorvoeren van verbeteringen. Maar ook verruimingen in de wetgeving zoals de Wet milieubeheer (Wm) kan een aanleiding zijn voor het aanpassen van het koeltechnisch ontwerp.

Adviesburo Verhoef is een betrouwbare partner voor uw koude en warmte opwekking. Graag maken wij met u een afspraak om de mogelijkheden voor energiebesparing of de transitie naar een gasloze bedrijfsvoering te bespreken. Graag verwijzen wij naar onze referentieprojecten.