Voorkom verrassingen via deskundige beoordeling

Voorkom fouten waar u jaren spijt van heeft. Laat uw offertes beoordelen door dé specialist.

Offertebeoordeling

Adviesburo Verhoef ziet jaarlijks een groot aantal offertes van diverse installateurs op het gebied van koudetechniek en het binnenklimaat. Het betreffen offertes gebaseerd op een bestek, technische omschrijving of naar eigen inzicht van de installateurs.

De keuze voor de juiste koel- en vriesinstallatie is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering. De (technische) gebruiksduur van een koel- en vriesinstallatie kan oplopen tot 25/30 jaar. Hierdoor spelen het juiste koudemiddel en de jaarlijkse exploitatiekosten een grotere rol dan de initiële investeringskosten. Een totaal beeld van de kosten over een langere periode is essentieel voor een juiste keuze.

Door onze ruime expertise zijn wij in staat om snel een onafhankelijk advies te formuleren. Elementen waarop offertes worden getoetst zijn onder meer: gelijkwaardigheid, compleetheid, gekozen ontwerp, energieverbruik, gevolgen voor een eventuele milieuvergunning en subsidiemogelijkheden. De resultaten worden samengevat gerapporteerd. Technische ondersteuning tijdens (onderhandeling/gunning) gesprekken met installateurs behoort tot de mogelijkheid.