Van idee tot product

Techniek ontwikkelt zich razend snel. Adviesburo Verhoef denkt graag met mee u.

Innovaties, studies en ontwikkelingen

Een rode draad binnen Adviesburo Verhoef is het innoveren van technieken. Samen met opdrachtgevers en/of overheidsinstellingen worden er onderzoeken verricht ter verbetering van bestaande processen, verhoging van rendementen, het beperken van verliezen of de introductie van nieuwe technieken.

Adviesburo Verhoef voert innovaties en onderzoeken uit in eigen beheer en/of voor derden. Recent is in eigen beheer een studie uitgevoerd naar het "predictive smart cooling" waarbij voorspellende factoren worden gekoppeld aan regelstrategieën van koel/vriesinstallaties en alle daarbij behorende voor- en nadelen. Tevens is in eigen beheer een performance monitor ontwikkeld waarbij continue de prestaties van de koel/vries/warmtepomp zichtbaar kan worden gemaakt. De performace monitor wordt actief ingezet bij oplevering van koel/vriesinstallaties.

Adviesburo Verhoef treedt graag op als sparringpartner om vanuit een creatief oogpunt naar uw proces te kijken. Voor innovaties, studie en verbetertrajecten zijn vaak subsidie mogelijkheden aanwezig. Graag willen wij u hierover informeren.